BOOM & BONHEUR

Bomen zijn onze passie! 

Bomen zijn onze passie! 

Bomen zijn onze passie! 

Bomen zijn onze passie! 

Afgelopen jaar hebben we u kun­nen verbli­j­den met het nieuws dat na bij­na vijf jaar insol­ven­tie Boomk­wek­er­ij Lap­pen gekocht is door de fam­i­lie Over­lack en onder een nieuwe naam wordt voortgezet.

Bij deze over­name werd eve­neens de Ned­er­land­sche fir­ma „Lap­pen Boomk­wek­er­ij B.V.“ overgenomen en onder de naam „Baum & Bon­heur B.V.“ voort­gezet. Nu zijn wij blij u mede te kun­nen delen dat er opnieuw een posi­tieve ontwik­kel­ing uit onze geledin­gen komt:

Vanaf 1 juni is de Ned­er­landse zuster­maatschap­pij her­noemd tot „Boom & Bon­heur“ en wordt de  toekomst onder lei­d­ing van de nieuwe alge­meen directeur Mar­tien Man­t­je in de Ned­er­land­stal­ige mark­ten zelf­s­tandig vorm gegeven. Uit­er­aard bli­jven zij de vertrouwde kwaliteit en ser­vice lev­eren zoals u van ons gewend bent.

 

Hartelijk welkom bij Boom & Bonheur! 

Sinds vele jaren zijn wij actief in de Ned­er­land­stal­ige mark­ten en hebben we een his­to­rie met vele goede zak­en­re­laties aange­gaan en onder­houden. Mar­tien Man­t­je en Tei­je de Haan staan ​​voor betrouw­baarheid en con­sis­ten­tie in het voort­gezette bedri­jf. Bei­den staan ​​graag nog dichter bij de markt en onze klanten en kun­nen u zo snel mogelijk per­soon­lijk te woord staan!

Boom & Bon­heur – omdat bomen lev­en geven en geluk brengen!

Of u nu op zoek bent naar laan­bomen, soli­tairen, met de hand gevor­mde planten, kleine planten of imposante bomen – wij bieden voor elk wat wils. Regel­matige selec­tie, ver­plant­i­ng en snoei bereid de gewassen voor op een snelle en duurzame groei nadat deze op de plaats van bestem­ming zijn geplant.

Wij beschikken over een breed assor­ti­ment kwal­i­tatief hoog­waardi­ge planten in zow­el tra­di­tionele als mod­erne vor­men. Van­wege het brede aan­bod kun­nen aller­lei klanten bij ons terecht: van pub­lieke opdracht­gev­ers, land­schap­sar­chi­tecten en tuin- en hov­e­niers­bedri­jven tot ambitieuze par­ti­c­ulieren. Alle pro­ducten uit het assor­ti­ment onder­gaan een inten­sieve kwaliteitscontrole.

hectare open land

medewerkers

bomen

soorten

Ons advies & onze kennis voor …

Tuin- en landschapsarchitecten

Boom & Bon­heur biedt uit­ge­brei­de onder­s­te­un­ing aan ontwer­pers en architecten.

Tuinaanleg en landschapsbouw

Bin­nen het seg­ment tuinaan­leg en land­schaps­bouw staat onze naam zow­el nation­aal als inter­na­tion­aal voor betrouw­baarheid en een uit­ge­breid plantenassortiment.

Gemeenten

Al meer dan 100 jaar kopen gemeen­ten hun planten en bomen bij boomk­wek­er­ij Boom & Bonheur.

Ons assortiment

Het assor­ti­ment van Boom & Bon­heur is even omvan­grijk als divers. Een greep uit het assortiment:

  • Vrij gek­week­te of vorm­naald­bomen en vorm­loof­bomen (met een sta­momtrek tot 140 cen­time­ter en een totale hoogte tot 14 meter)
  • Krachtige den­nen en meer­stam­mige bomen
  • Klim­bomen of bomen met massieve, gegroefde stammen.

Naast het omvan­grijke vol­le­gron­das­sor­ti­ment van 400.000 bomen is er het hele jaar door ook een exclusief aan­bod aan containerplanten.

Loofbomen

Loofbomen

De loof­bomen van Boom & Bon­heur, zoals de linde, de esdoorn, de beuk, de eik of de kas­tan­je, hebben in het najaar spec­tac­u­laire herfstkleuren.

Meer

Naaldbomen

Naaldbomen

Naald­bomen van Boom & Bon­heur vallen in de smaak van­wege hun bij­zon­dere vorm en de rijk­dom aan kleuren. Deze bomen bieden boven­di­en vele toepassingsmogelijkheden.

Meer

Vormloofbomen

Vormloofbomen

Naast de vri­j­groeiende loof­bomen omvat het assor­ti­ment van boomk­wek­er­ij Boom & Bon­heur ook tal­loze vormbomen.

Meer
Vormnaaldbomen

Vormnaaldbomen

De zachthouten soorten zijn dwergsoorten en kleinere planten. Deze zijn alle­maal vorm­baar en wor­den geleverd in con­tain­ers of met wortelkluit.

Meer

Potplanten

Potplanten

Enerz­i­jds is er het uit­ge­brei­de vol­le­gron­das­sor­ti­ment bestaande uit 400.000 bomen, anderz­i­jds biedt Boom & Bon­heur het hele jaar door ook een exclusief aan­bod aan containerplanten.

Meer