BAUM & BONHEUR

Boomk­wek­er­ij Lap­pen gaat verder onder een nieuwe naam

Bomen zijn onze passie! 

Bomen zijn onze passie! 

Bomen zijn onze passie! 

Bomen zijn onze passie! 

In 1894 werd boomk­wek­er­ij Lap­pen opgericht in het Rhein­land. Tegen­wo­ordig behoort de kwek­er­ij tot de top 5 van Europa. Wij zijn van alle mark­ten thuis: gro­enge­bieden, beplant­i­ng bij gebouwen in stedelijke gebieden, botanis­che parken, par­ti­c­uliere tuinen of prachtige lanen in Duit­s­land, Frankrijk, Zwit­ser­land, Enge­land, Rus­land, Oekraïne of de Benelux — vaak zijn het bomen van Lap­pen die de mensen lucht, schaduw en rust verschaffen.

Bij boomk­wek­er­ij Lap­pen zijn cir­ca 130 medew­erk­ers in dienst, die meer dan 300.000 bomen kweken op 60 hectare open land. Onze ent­hou­si­aste medew­erk­ers kweken daar­naas­took hagen, stru­iken, ver­keers­groe­nen rozen. Op deze manier bieden we onze klanten de keuze uit maar lief­st 9.000 ver­schil­lende, kwal­i­tatief hoog­waardi­ge planten.

Of zij nu op zoek zijn naar laan­bomen, soli­tairen, met de hand gevor­mde planten, kleine planten of imposante bomen – wij bieden voor elk wat wils. Regel­matige selec­tie, ver­plant­i­ng en snoei bereid de gewassen voor op een snelle en duurzame groei nadat deze op de plaats van bestem­ming zijn geplant.

Boomk­wek­er­ij Lap­pen beschikt over een breed assor­ti­ment kwal­i­tatief hoog­waardi­ge planten in zow­el tra­di­tionele als mod­erne vor­men. Van­wege het brede aan­bod kun­nen aller­lei klanten bij Lap­pen terecht: van pub­lieke opdracht­gev­ers, land­schap­sar­chi­tecten en tuin- en hov­e­niers­bedri­jven tot ambitieuze par­ti­c­ulieren. Alle pro­ducten uit het assor­ti­ment onder­gaan een inten­sieve kwaliteitscontrole.De sterke pun­ten waar Lap­pen om bek­end staat, spe­len hier­bij een grote rol: nieuwe trends en soorten, het logistieke con­cept, de grond, het kli­maat in het Rhein­land en de weer­stand van de bomen.

hectare open land

medewerkers

bomen

soorten

Ons advies & onze kennis voor …

Tuin- en landschapsarchitecten

Boomk­wek­er­ij Lap­pen biedt uit­ge­brei­de onder­s­te­un­ing aan ontwer­pers en architecten.

Tuinaanleg en landschapsbouw

Bin­nen het seg­ment tuinaan­leg en land­schaps­bouw staat onze naam zow­el nation­aal als inter­na­tion­aal voor betrouw­baarheid en een uit­ge­breid plantenassortiment.

Gemeenten

Al meer dan 100 jaar kopen gemeen­ten hun planten en bomen bij boomk­wek­er­ij Lap­pen in het Rheinland.

Ons assortiment

Het assor­ti­ment van Lap­pen is even omvan­grijk als divers. Een greep uit het assortiment:

  • Vrij gek­week­te of vorm­naald­bomen en vorm­loof­bomen (met een sta­momtrek tot 140 cen­time­ter en een totale hoogte tot 14 meter)
  • Krachtige den­nen en meer­stam­mige bomen
  • Klim­bomen of bomen met massieve, gegroefde stammen.

Naast het omvan­grijke vol­le­gron­das­sor­ti­ment van 400.000 bomen is er het hele jaar door ook een exclusief aan­bod aan containerplanten.

Loofbomen

Loofbomen

De loof­bomen van Lap­pen, zoals de linde, de esdoorn, de beuk, de eik of de kas­tan­je, hebben in het najaar spec­tac­u­laire herfstkleuren.

Meer
Naaldbomen

Naaldbomen

Naald­bomen van Lap­pen vallen in de smaak van­wege hun bij­zon­dere vorm en de rijk­dom aan kleuren. Deze bomen bieden boven­di­en vele toepassingsmogelijkheden.

Meer

Vormloofbomen

Vormloofbomen

Naast de vri­j­groeiende loof­bomen omvat het assor­ti­ment van boomk­wek­er­ij Lap­pen ook tal­loze vormbomen.

Meer

Vormnaaldbomen

Vormnaaldbomen

De zachthouten soorten zijn dwergsoorten en kleinere planten. Deze zijn alle­maal vorm­baar en wor­den geleverd in con­tain­ers of met wortelkluit.

Meer

Potplanten

Potplanten

Enerz­i­jds is er het uit­ge­brei­de vol­le­gron­das­sor­ti­ment bestaande uit 400.000 bomen, anderz­i­jds biedt Lap­pen het hele jaar door ook een exclusief aan­bod aan containerplanten.

Meer