Ligging: in het hart van Europa

Boomk­wek­er­ij Lap­pen ligt in het hart van Europa. De cen­trale lig­ging in Net­te­tal-Kaldenkirchen zorgt ervoor dat Europese ste­den als Par­i­js, Lon­den, Ams­ter­dam en Brus­sel goed bereik­baar zijn met het vlieg­tu­ig, de trein of de auto. Nationale en inter­na­tionale klanten van de boomk­wek­er­ij kun­nen gebruik mak­en van een ophaal­dienst. Wij halen de klanten dan op van sta­tions en luchthavens, zodat zij de bomen op locatie kun­nen inspecteren. De boomk­wek­er­ij ligt in het tra­di­tionele kweekge­bied van het Rhein­land. Dit biedt een even­wichtig, gematigd en uit­stek­end kli­maat. De goede en vrucht­bare grond zorgt voor een voort­durende en gezonde groei van de planten. Boomk­wek­er­ij Lap­pen kan daarom in de meeste win­ters onafge­bro­ken planten afleveren.

De ligging

Title Address Descrip­tion
Baum­schule Lappen
Her­renpfad 14, 41334 Net­te­tal, Deutschland