Logistiek

Op het grote laad­sta­tion van de boomk­wek­er­ij zor­gen getrainde en ervaren medew­erk­ers ervoor dat de waarde­volle vracht pro­fes­sioneel en plantvrien­delijk geladen wordt. Om beschadig­ing van de bomen te voorkomen, wor­den deze van bove­naf in de vracht­wa­gen geladen. Hier­door zijn extra los- en laad­han­del­ing over­bod­ig. Dit verkleint het risi­co dat de bomen beschadigd rak­en. Ook de wortelk­luiten wor­den hier­bij ontzien. Boomk­wek­er­ij Lap­pen gebruikt hier­voor mod­erne Vol­vo-graaf­ma­chines en een groot aan­tal trac­toren. Het dak van de vracht­wa­gens kan naar voren en naar achteren ver­schoven wor­den. De vracht­wa­gens kun­nen zo op veilige en ruimtebe­sparende geladen worden.

Klanten prof­iteren ook van deze tech­nolo­gie, omdat de bomen in omge­keerde vol­go­rde wor­den gelost. Zo passen er meer bomen op een vracht­wa­gen en wordt voorkomen dat de takken vast komen te zitten. 

Het trans­port wordt uit­gevo­erd door trans­portbedri­jven waar boomk­wek­er­ij Lap­pen al jaren mee samen­werkt. Deze bedri­jven lev­eren betrouw­baar en zo snel mogelijk aan klanten in heel Europa.

Zo is Lap­pen in staat om bestellin­gen “just in time” aan klanten lev­eren. Daar­naast biedt de boomk­wek­er­ij spe­ciale trans­porten aan voor bomen die de nor­male trans­port­g­rootte over­schri­j­den. Het gaat hier­bij om lengtes van meer dan 13 meter en breedtes tot max­i­maal vier meter. Kleinere vrachtvol­umes wor­den gegroepeerd en effi­ciënt naar hun bestem­ming getrans­porteerd. Een extra ser­vice voor klanten is de mogelijkheid om de ges­e­lecteerde bomen op de boomk­wek­er­ij op te halen. Dit is een bij­zon­der voordeel voor regionale klanten die direct door­ri­j­den naar de plek waar de bomen geplant worden.

Over ons

[et_pb_image_n10s global_parent=“16009” _builder_version=“3.25.3” src=“http://www.boomkwekerij-lappen.com/wp-content/uploads/2018/04/lage.jpg” n10s_type=“portland” title1_overlay=“Ligging: in het hart van Europa” caption_overlay=“Boomkwekerij Lap­pen ligt in het hart van Europa” image_as_url=“on” url=“https://www.baumschule-lappen.de/lage/” button_url=“https://www.baumschule-lappen.de/lage/” button_text=“Meer” overlay_orientation=“to right” overlay_orientation_hover=“to right” sticky=“on” header_font=”|700|||||||” header_text_align=“center” overlay_color1_hover=“#95c121” mix_blend_mode=“darken” header_text_shadow_horizontal_length=“0.08em” header_text_shadow_vertical_length=“0.08em” saved_tabs=“all” align=“center” custom_margin=“0px|0px|0px|0px” custom_padding=“0px|0px|0px|0px” max_width=“100%” custom_css_main_element=“width: 100%;” include_button=“on” button_position=“bottom-center” custom_button=“on” button_text_size=“16px” button_border_width=“1px” button_border_radius=“0px” button_border_radius_hover=“0” header_text_shadow_blur_strength=“header_text_shadow_style,%91object Object%93” header_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” text_text_shadow_horizontal_length=“text_text_shadow_style,%91object Object%93” text_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px” text_text_shadow_vertical_length=“text_text_shadow_style,%91object Object%93” text_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px” text_text_shadow_blur_strength=“text_text_shadow_style,%91object Object%93” text_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” text_shadow_horizontal_length=“text_shadow_style,%91object Object%93” text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px” text_shadow_vertical_length=“text_shadow_style,%91object Object%93” text_shadow_vertical_length_tablet=“0px” text_shadow_blur_strength=“text_shadow_style,%91object Object%93” text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” button_text_shadow_horizontal_length=“button_text_shadow_style,%91object Object%93” button_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px” button_text_shadow_vertical_length=“button_text_shadow_style,%91object Object%93” button_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px” button_text_shadow_blur_strength=“button_text_shadow_style,%91object Object%93” button_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” box_shadow_horizontal_button_tablet=“0px” box_shadow_vertical_button_tablet=“0px” box_shadow_blur_button_tablet=“40px” box_shadow_spread_button_tablet=“0px” box_shadow_horizontal_tablet=“0px” box_shadow_vertical_tablet=“0px” box_shadow_blur_tablet=“40px” box_shadow_spread_tablet=“0px” z_index_tablet=“500” /]
[et_pb_image_n10s global_parent=“16009” _builder_version=“3.25.3” src=“http://www.boomkwekerij-lappen.com/wp-content/uploads/2018/04/technik.jpg” n10s_type=“portland” title1_overlay=“Techniek” caption_overlay=“De basisuit­rust­ing van boomk­wek­er­ij Lap­pen omvat diverse inno­vatieve machines en een groot machinepark.” image_as_url=“on” url=“https://www.baumschule-lappen.de/technik/” button_url=“https://www.baumschule-lappen.de/technik/” button_text=“Meer” overlay_orientation=“to right” overlay_orientation_hover=“to right” sticky=“on” header_font=”|700|||||||” header_text_align=“center” overlay_color1_hover=“#95c121” mix_blend_mode=“darken” header_text_shadow_horizontal_length=“0.08em” header_text_shadow_vertical_length=“0.08em” saved_tabs=“all” align=“center” custom_margin=“0px|0px|0px|0px” custom_padding=“0px|0px|0px|0px” max_width=“100%” custom_css_main_element=“width: 100%;” include_button=“on” button_position=“bottom-center” custom_button=“on” button_text_size=“16px” button_border_width=“1px” button_border_radius=“0px” button_border_radius_hover=“0” header_text_shadow_blur_strength=“header_text_shadow_style,%91object Object%93” header_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” text_text_shadow_horizontal_length=“text_text_shadow_style,%91object Object%93” text_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px” text_text_shadow_vertical_length=“text_text_shadow_style,%91object Object%93” text_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px” text_text_shadow_blur_strength=“text_text_shadow_style,%91object Object%93” text_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” text_shadow_horizontal_length=“text_shadow_style,%91object Object%93” text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px” text_shadow_vertical_length=“text_shadow_style,%91object Object%93” text_shadow_vertical_length_tablet=“0px” text_shadow_blur_strength=“text_shadow_style,%91object Object%93” text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” button_text_shadow_horizontal_length=“button_text_shadow_style,%91object Object%93” button_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px” button_text_shadow_vertical_length=“button_text_shadow_style,%91object Object%93” button_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px” button_text_shadow_blur_strength=“button_text_shadow_style,%91object Object%93” button_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” box_shadow_horizontal_button_tablet=“0px” box_shadow_vertical_button_tablet=“0px” box_shadow_blur_button_tablet=“40px” box_shadow_spread_button_tablet=“0px” box_shadow_horizontal_tablet=“0px” box_shadow_vertical_tablet=“0px” box_shadow_blur_tablet=“40px” box_shadow_spread_tablet=“0px” z_index_tablet=“500” /]
[et_pb_image_n10s global_parent=“16009” _builder_version=“3.25.3” src=“http://www.boomkwekerij-lappen.com/wp-content/uploads/2018/04/logistik.jpg” n10s_type=“portland” title1_overlay=“Logistiek” caption_overlay=“Lappen kan bestellin­gen %22just in time%22 aan klanten lev­eren.” image_as_url=“on” url=“https://www.baumschule-lappen.de/logistik/” button_url=“https://www.baumschule-lappen.de/logistik/” button_text=“Meer” overlay_orientation=“to right” overlay_orientation_hover=“to right” sticky=“on” header_font=”|700|||||||” header_text_align=“center” overlay_color1_hover=“#95c121” mix_blend_mode=“darken” header_text_shadow_horizontal_length=“0.08em” header_text_shadow_vertical_length=“0.08em” saved_tabs=“all” align=“center” custom_margin=“0px|0px|0px|0px” custom_padding=“0px|0px|0px|0px” max_width=“100%” custom_css_main_element=“width: 100%;” include_button=“on” button_position=“bottom-center” custom_button=“on” button_text_size=“16px” button_border_width=“1px” button_border_radius=“0px” button_border_radius_hover=“0” header_text_shadow_blur_strength=“header_text_shadow_style,%91object Object%93” header_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” text_text_shadow_horizontal_length=“text_text_shadow_style,%91object Object%93” text_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px” text_text_shadow_vertical_length=“text_text_shadow_style,%91object Object%93” text_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px” text_text_shadow_blur_strength=“text_text_shadow_style,%91object Object%93” text_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” text_shadow_horizontal_length=“text_shadow_style,%91object Object%93” text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px” text_shadow_vertical_length=“text_shadow_style,%91object Object%93” text_shadow_vertical_length_tablet=“0px” text_shadow_blur_strength=“text_shadow_style,%91object Object%93” text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” button_text_shadow_horizontal_length=“button_text_shadow_style,%91object Object%93” button_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px” button_text_shadow_vertical_length=“button_text_shadow_style,%91object Object%93” button_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px” button_text_shadow_blur_strength=“button_text_shadow_style,%91object Object%93” button_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” box_shadow_horizontal_button_tablet=“0px” box_shadow_vertical_button_tablet=“0px” box_shadow_blur_button_tablet=“40px” box_shadow_spread_button_tablet=“0px” box_shadow_horizontal_tablet=“0px” box_shadow_vertical_tablet=“0px” box_shadow_blur_tablet=“40px” box_shadow_spread_tablet=“0px” z_index_tablet=“500” /]
[et_pb_image_n10s global_parent=“16009” _builder_version=“3.25.3” src=“http://www.boomkwekerij-lappen.com/wp-content/uploads/2018/04/historie.jpg” n10s_type=“portland” title1_overlay=“Onze geschiede­nis” caption_overlay=“Op 20 okto­ber 1894 vroeg de 24-jarige Adolph Diet­rich Lap­pen een bouwver­gun­ning aan bij de Kaldenkirchen voor een loods.” image_as_url=“on” url=“https://www.baumschule-lappen.de/geschichte/” button_url=“https://www.baumschule-lappen.de/geschichte/” button_text=“Meer” overlay_orientation=“to right” overlay_orientation_hover=“to right” sticky=“on” header_font=”|700|||||||” header_text_align=“center” overlay_color1_hover=“#95c121” mix_blend_mode=“darken” header_text_shadow_horizontal_length=“0.08em” header_text_shadow_vertical_length=“0.08em” saved_tabs=“all” align=“center” custom_margin=“0px|0px|0px|0px” custom_padding=“0px|0px|0px|0px” max_width=“100%” custom_css_main_element=“width: 100%;” include_button=“on” button_position=“bottom-center” custom_button=“on” button_text_size=“16px” button_border_width=“1px” button_border_radius=“0px” button_border_radius_hover=“0” header_text_shadow_blur_strength=“header_text_shadow_style,%91object Object%93” header_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” text_text_shadow_horizontal_length=“text_text_shadow_style,%91object Object%93” text_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px” text_text_shadow_vertical_length=“text_text_shadow_style,%91object Object%93” text_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px” text_text_shadow_blur_strength=“text_text_shadow_style,%91object Object%93” text_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” text_shadow_horizontal_length=“text_shadow_style,%91object Object%93” text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px” text_shadow_vertical_length=“text_shadow_style,%91object Object%93” text_shadow_vertical_length_tablet=“0px” text_shadow_blur_strength=“text_shadow_style,%91object Object%93” text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” button_text_shadow_horizontal_length=“button_text_shadow_style,%91object Object%93” button_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px” button_text_shadow_vertical_length=“button_text_shadow_style,%91object Object%93” button_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px” button_text_shadow_blur_strength=“button_text_shadow_style,%91object Object%93” button_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” box_shadow_horizontal_button_tablet=“0px” box_shadow_vertical_button_tablet=“0px” box_shadow_blur_button_tablet=“40px” box_shadow_spread_button_tablet=“0px” box_shadow_horizontal_tablet=“0px” box_shadow_vertical_tablet=“0px” box_shadow_blur_tablet=“40px” box_shadow_spread_tablet=“0px” z_index_tablet=“500” /]