Referenties — Boomkwekerij Lappen

Title Address Descrip­tion
Augs­burg
Königspl., 86150 Augs­burg, Deutschland

Königsplatz

Meer

Braun­schweig
Stein­weg 44, 38100 Braun­schweig, Deutschland

Stad­s­cen­trum

Meer

Erfurt
Anger, 99084 Erfurt, Deutschland

Anger

Meer

Frank­furt am Main 
May­far­th­straße 11, 60314 Frank­furt am Main, Deutschland

Hafen­park bij de ECB

Meer

Han­nover
Europapl., 30521 Han­nover, Deutschland

Mer­mis­sen

Meer

Ham­burg
Wil­helms­burg­er Insel­park, Am Insel­park, 21109 Ham­burg, Deutschland

Inter­na­tionale Tuin­show in Hamburg

Meer

Krefeld
Luther­pl. 40, 47805 Krefeld, Deutschland

Helios-klin­iek

Meer

Meer­busch
Meer­busch, Deutschland

Privé­tu­in

Meer

München, Herrsching
Jahn­straße 10, 82211 Herrsching am Ammersee, Deutschland

Mid­del­bare school Herrsching

Meer

München, Planegg
Feodor-Lynen-Straße 2, 82152 Planegg, Deutschland

Feodor-Lynen Gram­mat­i­ca School

Meer

München
Auen­straße 2, 80469 München, Deutschland

Woon­wijk ‘Isarflim­mern’

Meer

München
Engel­bert­straße 15, 81241 München, Deutschland

Woon­wijk ‘Engel­bert­strasse’

Meer

München
Engel­bert­straße 15, 81241 München, Deutschland

Woon­wijk ‘Briegerpark’

Meer

Wup­per­tal
Döp­pers­berg 19, 42103 Wup­per­tal, Deutschland

Woon­wijk Döppersberg

Meer

Krasnodar Sta­dion
Ulit­sa Razved­chi­ka Leono­va, 1, Krasnodar, Krasnodarskiy kray, Rus­s­land, 350901

Meer

Mosk­ou
Alexan­der­garten, Mosk­va, Rus­s­land, 119072

Alexan­der­garten Cen­tral Avenue bij het Kremlin

Meer

Heerlen
Heerlen, Nieder­lande

Nieuw­bouw woonwijk

Meer

Dron­ten
8251 JT Dron­ten, Niederlande

Spoor­wegsta­tion

Meer

Lon­den
Mor­timer St, Fitzrovia, Lon­don W1T 3PW, Vere­inigtes Königreich

Fitzrovia 1 Fitzroy Place

Meer

Straats­burg
Park Heyritz, Chemin du Heyritz, 67100 Stras­bourg, Frankreich

Parc du Heyritz

Meer

Moulins-les-Metz
1 chemin de la Pie Grièche, 57160 Moulins-lès-Metz, Frankreich

Waves Actisud winkelcentrum

Meer

Paris La Défense
Tour Majun­ga, 92800 Puteaux, Frankreich

Tour Majun­ga

Meer

Cham­bord
Schloss Cham­bord, Château, 41250 Cham­bord, Frankreich

Château de Chambord

Meer

In heel Europa zijn de bomen uit Net­te­tal in ver­schil­lende kleuren en vor­men te bewon­deren in strat­en en lanen. In het nieuwe park bij het Kas­teel van Cham­bord in Frankrijk staan 850 bomen en vorm­bomen van Lap­pen. De oran­jerie in het kas­teel van Ver­sailles werd voorzien van hagen en kegelvormige taxus­bomen uit het Rhein­land en omzomen het beroemde “Bassin de Latone”. 

Lap­pen lev­ert al jaren bomen aan Par­i­js voor de beplant­i­ng van de Franse hoofd­stad. In de mod­erne Par­i­jse hoog­bouwwijk “La Défense” vor­men de bomen van Lap­pen een groene oase te mid­den van stedelijke archi­tec­tu­ur. Op de prachtige Champs-Elysées van Frankrijk in Par­i­js staan over een afs­tand van bij­na 2 km bomen uit het Rheinland.

De ‘Prunus avi­um Ple­na’ met ronde kru­in siert in Groot-Brit­tan­nië de weg naar Lon­don Eye. Bij de beroemde St. Paul’s Cathe­dral in de hoofd­stad van Enge­land bieden de bomen uit Net­te­tal schaduw.

Ook in de Lon­dense Jubilee Gar­dens zijn de bomen van Lap­pen in fel­groene tin­ten te bewonderen. 

Voor het project “Mijn straat” wer­den er 5000 bomen geleverd aan Mosk­ou. Ook het park bij het Rus­sis­che Krasnodar-sta­dion wor­den gesierd door planten van boomk­wek­er­ij Lap­pen. De cen­trale lin­den­laan van de Alexan­der­tu­in (bij het Krem­lin) schit­tert in prachtige kleuren dankz­ij de Tilia europaea ‘Pal­l­i­da Typ Lap­pen’. De planten van boomk­wek­er­ij Lap­pen in het Gorkipark in Mosk­ou zor­gen voor een natu­urlijke en ontspan­nen sfeer. 

Ook in Zwe­den, Chi­na, Span­je, Zwit­ser­land en Turk­i­je zijn pro­jecten uit­gevo­erd met de medew­erk­ing van boomk­wek­er­ij Lappen.