Het bedrijf

Het bedrijf

Het bedrijf

Afgelopen jaar hebben we u kun­nen verbli­j­den met het nieuws dat na bij­na vijf jaar insol­ven­tie Boomk­wek­er­ij Lap­pen gekocht is door de fam­i­lie Over­lack en onder een nieuwe naam wordt voortgezet.

Bij deze over­name werd eve­neens de Ned­er­land­sche fir­ma „Lap­pen Boomk­wek­er­ij B.V.“ overgenomen en onder de naam „Baum & Bon­heur B.V.“ voort­gezet. Nu zijn wij blij u mede te kun­nen delen dat er opnieuw een posi­tieve ontwik­kel­ing uit onze geledin­gen komt:

Vanaf 1 juni is de Ned­er­landse zuster­maatschap­pij her­noemd tot „Boom & Bon­heur“ en wordt de  toekomst onder lei­d­ing van de nieuwe alge­meen directeur Mar­tien Man­t­je in de Ned­er­land­stal­ige mark­ten zelf­s­tandig vorm gegeven. Uit­er­aard bli­jven zij de vertrouwde kwaliteit en ser­vice lev­eren zoals u van ons gewend bent.

Hartelijk welkom bij Boom & Bonheur! 

Sinds vele jaren zijn wij actief in de Ned­er­land­stal­ige mark­ten en hebben we een his­to­rie met vele goede zak­en­re­laties aange­gaan en onder­houden. Mar­tien Man­t­je en Tei­je de Haan staan ​​voor betrouw­baarheid en con­sis­ten­tie in het voort­gezette bedri­jf. Bei­den staan ​​graag nog dichter bij de markt en onze klanten en kun­nen u zo snel mogelijk per­soon­lijk te woord staan!

Boom & Bon­heur – omdat bomen lev­en geven en geluk brengen!

Uw contactpersonen

Martien Mantje

Martien Mantje

Algemeen Directeur

+31 6 25125423
Teije de Haan

Teije de Haan

Accountmanager

+31 646 080 692
Ricarda Schmitz

Ricarda Schmitz

Verkoop ondersteuning

Sabine Theobald

Sabine Theobald

Marketing en communicatie

Over ons

De ligging: in het hart van Europa

Boom & Bon­heur ligt in het hart van Europa.

Techniek

De basisvoorzienin­gen van boomk­wek­er­ij Boom & Bon­heur bestaan uit inno­vatieve machines en een groot machinepark.

Logistiek

Boom & Bon­heur is in staat bestellin­gen aan klanten te lev­eren op een “just-in-time” basis.

Onze geschiedenis

On 20 Octo­ber, at the age of 24, Adolph Friedrich Lap­pen sub­mit­ted a build­ing appli­ca­tion for a dis­patch build­ing to the Kaldenkirchen Municipality.