Impressum

Informatie volgens § 5 TMG:

Advo­caat
Eber­hard Stock
als cura­tor in een insol­ven­tiepro­ce­dure met betrekking tot het ver­mo­gen van de heer Chris­t­ian Lap­pen, eige­naar van de onderne­m­ing Pflanzen­han­del Lap­pen
Her­renpfad 14
D‑41334 Net­to­taal

Contact:

Tele­foon: +49 2157 818 0
Fax: +49 2157 818 180
E‑mail: info@lappen.de

Web:

www.baumschule-lappen.de
www.lappen-tree-nurseries.com
www.boomkwekerij-lappen.com
www.pitomniki-lappen.com
www.pepiniere-lappen.com

Registratie van de invoer:

Inschri­jv­ing in het han­del­sreg­is­ter.
Reg­istreer de recht­bank: Krefeld
Reg­is­tra­tienum­mer: HRA 4454

Belasting over de toegevoegde waarde:

Iden­ti­fi­ca­tienum­mer voor de omzetbe­last­ing vol­gens §27 van de wet op de omzetbe­last­ing:
DE 813 449 487

Geschillenregeling

De Europese Com­missie biedt een plat­form voor online geschil­lenbeslecht­ing (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr
U kunt ons e‑mail adres vin­den in de boven­staande opdruk.

Wij zijn niet bereid of ver­plicht om deel te nemen aan een geschil­lenbeslecht­ing­spro­ce­dure voor een instantie voor de schade­loosstelling van consumenten.