Impressum

Informatie volgens § 5 TMG:

Baum & Bon­heur | Die Lap­pen Baum­schule GmbH
Her­renpfad 14
41334 Net­te­tal

Directeurs: Peter Over­lack, Hans-Jür­gen Dieck

Contact:

T +49 2157 818 0
F +49 2157 818 180
info@baumbonheur.com

Web:

www.baumbonheur.com
www.baumschule-lappen.de
www.lappen-tree-nurseries.com
www.boomkwekerij-lappen.com
www.pitomniki-lappen.com
www.pepiniere-lappen.com

Registratie van de invoer:

Inschri­jv­ing in het han­del­sreg­is­ter.
Reg­istreer de recht­bank: Krefeld
Reg­is­tra­tienum­mer: HRB 18640

Belasting over de toegevoegde waarde:

Iden­ti­fi­ca­tienum­mer voor de omzetbe­last­ing vol­gens §27 van de wet op de omzetbelasting:

Geschillenregeling

De Europese Com­missie biedt een plat­form voor online geschil­lenbeslecht­ing (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr
U kunt ons e‑mail adres vin­den in de boven­staande opdruk.

Wij zijn niet bereid of ver­plicht om deel te nemen aan een geschil­lenbeslecht­ing­spro­ce­dure voor een instantie voor de schade­loosstelling van consumenten.