Impressum

Informatie volgens § 5 DDG:

Boom & Bon­heur
Dijk 21
6065 CE Mont­fort
Ned­er­land

 

Bezoekadres kwek­er­ij:

Her­renpfad 14
41334 Net­te­tal
Duit­s­land

Alge­meen Directeur: Mar­tien Mantje

Contact:

T +31 6 251 25423
info@boombonheur.com

Web:

www.boombonheur.com

Registratie van de invoer:

KvK:    12042899

Belasting over de toegevoegde waarde:

Iden­ti­fi­ca­tienum­mer voor de omzetbe­last­ing vol­gens §27 van de wet op de omzetbelasting:

Geschillenregeling

De Europese Com­missie biedt een plat­form voor online geschil­lenbeslecht­ing (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr
U kunt ons e‑mail adres vin­den in de boven­staande opdruk.

Wij zijn niet bereid of ver­plicht om deel te nemen aan een geschil­lenbeslecht­ing­spro­ce­dure voor een instantie voor de schade­loosstelling van consumenten.