Techniek

De basisuitrusting van de boomkwekerij omvat innovatieve machines en een groot machinepark. Speciale rooimachines of eigen uitvindingen (de gietrandmachine, de maaibalk en bindmachines) zorgen voor een voorzichtige behandeling van de planten. GPS-gestuurde plantmachines maken een efficiënte planning en implementatie van de werkstappen mogelijk.

Het machinepark omvat ook de ultramoderne “kluitenspies”, die samen met diverse draagvoertuigen wortelkluiten van 40 tot 250 cm vervoert. Dit gebeurt tot acht keer per boom. Op deze manier kan de boom verplant worden naar een andere plek en daar nieuwe fijne wortels vormen. De kluitdoeken van jute en de draadmanden van snel rottend materiaal leveren hierbij ook een positieve bijdrage. De jute en draadmanden worden tijdens het planten niet verwijderd, waardoor de kluit niet uit elkaar valt. Dit bevordert bovendien de vorming van nieuwe vezelwortels. De wortels worden tijdens het verplantingsproces automatisch doorgesneden. Dit zorgt voor een sterke en krachtige groei van de wortel. Regelmatige selectie, verplanting en snoei bereidt de bomen voor op een snelle en duurzame groei nadat ze op de plaats van bestemming zijn geplant.

Al bij het aanplanten van nieuwe bomen op het veld spelen veel factoren een rol. Een goede voorbereiding van de standplaats is cruciaal voor een optimale groei van de plant. Hierdoor kan deze tot op hoge leeftijd verder gekweekt worden. De bodemgesteldheid en de omstandigheden diep onder de grond zijn essentieel voor een goede groei. Boomkwekerij Lappen kiest een voor de bodem logische kweekvolgorde. Braakliggende grond en bloeiende stroken hebben hierbij in toenemende mate een positief effect op planten en dieren.

Op dit moment staan er op meer dan 10 hectare bomen en planten in bloei. Steeds vaker worden tagetes (Afrikaantjes) en zandhaver gebruikt tegen aaltjes. Het gras tussen de rijen levert een wezenlijke bijdrage aan de bodemstructuur. Daarnaast biedt het gras in combinatie met de groenbemesting bescherming tegen bodemmoeheid.

Dankzij het duurzame concept wordt er aanzienlijk minder stikstofhoudende mest gebruikt (max. 19 tot 27 kg puur N per ha). De boomkwekerij ziet ook volledig af van fosforbemesting. Het doel is om de uitspoeling van voedingsstoffen door bemesting zo laag mogelijk te houden, zodat het milieu er niet onder lijdt. De boomkwekerij voort de talrijke bodemanalyses uit. Bij de evaluatie wordt gebruik gemaakt van de eigen expertise en jarenlange kennis op het gebied van bemesting. Daarnaast raadpleegt het bedrijf ook externe experts.

Een ander duurzaam proces is de selectieve irrigatie vanuit tankvaten, wat zorgt voor een verlaagd waterverbruik. Oppervlakten ter grootte van wel 40 hectare worden bewaterd aan de hand van moderne druppelirrigatie.

Lappen’s MPS-certificaat toont aan dat het bedrijf bijzondere aandacht besteedt aan milieuvriendelijke productieprocessen, een laag grondstofverbruik en duurzaamheid.