Onze geschiedenis

2017

Lappen reorganiseert

Aan­pass­ing van de pro­duc­tieprocessen en uit­brei­d­ing van de verkoopactiviteit­en. Het klant­gerichte ser­vicebedri­jf met ca. 130 medew­erk­ers kweekt kwal­i­tatief hoog­waardi­ge planten op 650 hectare open land.

2015

Christian Lappen wordt directeur

De op één na oud­ste zoon van Dieter Lap­pen os sinds 2001 werkza­am bij het bedri­jf, en wordt directeur.

1968

Dieter Lappen is de opvolger

Dieter Lap­pen is de opvol­ger en neemt de lei­d­ing van de boomk­wek­er­ij op zich. De boomk­wek­er­ij spe­cialiseert zich nadrukke­lijk in laan­bomen en grote bomen. De boomk­wek­er­ij groeit uit tot een van de groot­ste in Europa en biedt werk aan meer dan 100 mensen.

1949

Gertrud Lappen hertrouwt & wederopbouw

Gertrud Lap­pen hertrouwt met meesterk­wek­er Heinz Schmidt. Na de chaos van de oor­log wordt begonnen met de wederop­bouw van de boomkwekerij.

1945

Gertrud Lappen keert terug

Gertrud Lap­pen keert terug naar het fam­i­lieland­goed aan het Her­renpfad. De gebouwen en de boomk­weekvelden zijn zwaar beschadigd door de artillerie-aan­­vallen. In de naoor­logse jaren houden groen­te­teelt en de eerder aange­plante fruit­boom­gaar­den de boomk­wek­er­ij in leven.

1944

Friedolf sneuvelt in Moldavië & evacuatie

Friedolf sneu­velt in Mol­davië. Kaldenkirchen wordt volledig geë­vac­ueerd, de medew­erk­ers wor­den opgeroepen voor mil­i­taire dienst, de boomk­wek­er­ij raakt overwoekerd.

1939

Het begin van de oorlog

Het begin van de oor­log maakt een einde aan de snelle ontwik­kel­ing. Friedolf Lap­pen wordt ingeli­jfd bij de Wehrma­cht. Zijn huwelijk met Getrud Lor­bach lev­ert twee zonen op: Ado (geb. 1941) en Dieter (geb. 1943).

1911

Zoon Friedolf neemt het bedrijf over

Zoon Friedolf neemt het bedri­jf over en brei­dt verder uit. Als erf­ge­naam stond al vanaf zijn geboorte vast dat hij boomk­wek­er zou wor­den — zoals dat des­ti­jds heette. De eerste naald­bomen wor­den toegevoegd aan het assor­ti­ment van boomk­wek­er­ij Lappen.

1905

Kweek van fruit- en laanbomen

Het bedri­jf spe­cialiseert zich in deze gewassen.

1898

Eerste verkoop en oprichting van “Adolph Friedrich Lappen — Baum- und Rosenschule (boom- en rozenkwekerij)”

In de herf­st wor­den de eerste planten verkocht. Al snel werd het per­son­eels­be­stand uit­ge­breid tot 10 medew­erk­ers. Adolph Friedrich Lap­pen richt “Adolph Friedrich Lap­pen – Baum- und Rosen­schule (boom- en rozenkwek­er­ij)” op.

1895

Aanleg van moederplantzones

Aan­leg van moed­er­plant­zones voor fruit­bomen, bessen­stru­iken en de eigen Tilia europaea ‘Pal­l­i­da Typ Lappen’.

1894

Bouwvergunning voor een loods

Op 20 okto­ber 1894 vroeg de 24-jarige Adolph Diet­rich Lap­pen een bouwver­gun­ning aan bij de gemeente/stad Kaldenkirchen voor een loods.

Over ons

De ligging: in het hart van Europa

Boom & Bon­heur ligt in het hart van Europa.

Techniek

De basisvoorzienin­gen van boomk­wek­er­ij Boom & Bon­heur bestaan uit inno­vatieve machines en een groot machinepark.

Logistiek

Boom & Bon­heur is in staat bestellin­gen aan klanten te lev­eren op een “just-in-time” basis.

Onze geschiedenis

On 20 Octo­ber, at the age of 24, Adolph Friedrich Lap­pen sub­mit­ted a build­ing appli­ca­tion for a dis­patch build­ing to the Kaldenkirchen Municipality.