Naaldbomen: van Abies tot Tsuga 

Naald­bomen van Lap­pen zijn geliefd van­wege hun bij­zon­dere vorm en kleur­rijk­dom en vele toepass­ingsmo­gelijkhe­den. Deze bomen bli­jven meestal groen en zijn vrij gemakke­lijk te ver­zor­gen. Het Lap­pen-assor­ti­ment biedt een ruime keuze uit kleine tot grote planten.

Naald­bomen wor­den meestal gek­weekt als soli­tair of als groep­s­plant. Bomen zoals de Abies (zil­verspar) of Abies nord­man­ni­ana (Nord­mann-spar) en de Cedrus atlanti­ca (atlasced­er) zijn ideaal geschikt voor reg­uliere tuinen en rot­s­tu­inen, eve­nals voor parken en tuinop­per­vlakken. Naald­bomen, zoals de Cedrus atlanti­ca ‘Glau­ca Pen­du­la’ (treurced­er), onder­schei­den zich met hun indruk­wekkende vorm. Door de brede, omlaaghangende kru­in staan deze prachtig op grote gazons of in hei­de­tu­inen, waar ze een roman­tis­che sfeer creëren.

Een bij­zon­der pop­u­laire naald­boom is de Gink­go bilo­ba, ook wel bek­end als de een­den­poot­boom. Deze boom is het oud­ste lev­ende fos­siel uit de planten­wereld. Hij lijkt op een loof­boom, maar behoort tot de naald­bomen. De Gink­go bilo­ba is een emmissie‑, vorst- en hit­tebestendi­ge boom. Tegelijk­er­ti­jd is deze boom ziek­te- en ongediertevrij. Deze robu­us­theid en resisten­tie maakt de boom geschikt voor stedelijke kli­mat­en. De boom is ideaal voor tuinen, parken en smalle straatjes. 

Als deze boom als soli­tair geplant wordt, onder­schei­dt deze zich in de herf­st met zijn prachtige gele bloe­men. De Gink­go bilo­ba gedi­jt in de meeste bodems, zow­el op zon­nige tot schaduwrijke locaties. Hij komt het best tot zijn recht in vochtige, diepe, door­la­tende, voedzame, zwakzure tot licht-alka­lis­che bodems.

Lap­pen ver­plant de bomen regel­matig voor de beste groeire­sul­tat­en. De grote exem­plaren wor­den tot wel acht keer ver­plant. De bomen zijn dan goed voor­bereid op de verdere groei op de uitein­delijke locatie en hebben een goed door­wortelde kluit. De boomk­wek­er­ij heeft voor elke kli­maat­zone een geschik­te boom. De Cedrus libani (Libanon­ced­er) weer­staat de zomer­hitte zon­der prob­le­men. De Pinus sylvestris (grove den, vlieg­den) daar­ente­gen gedi­jt zelfs nog in de vriesk­ou in Siber­ië. Elke boom en plant heeft een eigen karak­ter en indi­vidu­ele uit­stral­ing. Dit geeft elke omgev­ing een visuele boost voor een pret­tiger aanzien.