Potplanten: in bakken en containers

Boomk­wek­er­ij Lap­pen biedt ook het hele jaar door een exclusief assor­ti­ment aan containerplanten.

Voor de spon­tane tuin­man­nen zijn er planten die in de zomer geplant moeten wor­den. Op bestelling berei­dt Lap­pen de gewen­ste planten voor in zijn zomerop­slag. Deze planten kun­nen dan ook buiten de rust­pe­ri­ode wor­den geplant. Niets staat een flex­i­bel tuin- en land­schap­son­twerp dan nog in de weg!

Enkele esdoorn­soorten zijn in een con­tain­er verkri­jg­baar: de Acer gin­nala (vuures­doorn), de Acer palma­tum (Japanse esdoorn) en de Acer japon­icum ‘Aconi­ti­foli­um’ (vuures­doorn met mon­nikskap­bladeren). Het fijne, fris­groene gebladerte en de vurige herf­stverkleur­ing ver­fraaien elke tuin en benadrukken de seizoenswis­sel­ing. Ook op ter­rassen, in rot­s­tu­inen en op ter­reinen met een ver­schei­den­heid aan kleuren is deze veelvoud aan kleuren van toegevoegde waarde op de sfeer.

De planten groeien bij­zon­der fraai op zon­nige tot schaduwrijke stand­plaat­sen met een verse, licht zure, door­la­tende, zan­derige humus­grond. De Acer palma­tum (Japanse esdoorn) groeit het best op een licht ver­hoogde stand­plaats. Net als veel andere Japanse esdoorns heeft deze boom in de herf­st kleur­rijke accenten.

Een andere pot­plant van de boomk­wek­er­ij is de Cor­nus kousa ‘Venus’ (groot­bloemige kor­noel­je). Deze boom kri­jgt midden/eind mei bij­zon­der grote, crème­witte bloe­men met een diam­e­ter van 12 tot 15 cm. De rest van het jaar heeft hij nog meer te bieden, zoals de aard­bei-achtige rode vrucht­en in oktober/november en de fan­tastis­che herf­stverkleur­ing. Deze prachtige herf­st­tin­ten var­iëren van geel tot paars en rood.

De rond­bladi­ge Berg-Ilex, de donker­rode Acer palma­tum ‘Dis­sec­tum Gar­net’ en de groene Acer palma­tum ‘Dis­sec­tum Green Globe’ (Japanse esdoorn) zijn ook verkri­jg­baar als pot­planten. Deze bomen mak­en indruk met hun spe­ciale vor­men en kleuren. De rond­bladi­ge Berg-Ilex heeft een dichte, com­pacte vorm met ronde bladeren. De Acer palma­tum (Japanse esdoorn) geeft tuinen en parken prachtige kleuraccenten.

Andere esdoorn­soorten zoals de Acer palma­tum ‘Blood­good (rode esdoorn), de Acer gri­se­um (papieres­doorn) en de Acer japon­icum ‘Aconi­ti­foli­um’ zijn geschikt als vri­j­groeiende solitairen.

De smalle en ver­tak­te boom­top­pen mak­en deze bomen bij­zon­der geschikt voor kleine ruimtes. Hier­door is deze plant ideaal voor con­tain­ers. In een licht zure tot leemachtige bodem gedi­jt de esdoorn bij­zon­der goed.