Friedolf sneuvelt in Moldavië & evacuatie

Friedolf sneu­velt in Mol­davië. Kaldenkirchen wordt volledig geë­vac­ueerd, de medew­erk­ers wor­den opgeroepen voor mil­i­taire dienst, de boomk­wek­er­ij raakt overwoekerd.

Het begin van de oorlog

Het begin van de oor­log maakt een einde aan de snelle ontwik­kel­ing. Friedolf Lap­pen wordt ingeli­jfd bij de Wehrma­cht. Zijn huwelijk met Getrud Lor­bach lev­ert twee zonen op: Ado (geb. 1941) en Dieter (geb. 1943).

Zoon Friedolf neemt het bedrijf over

Zoon Friedolf neemt het bedri­jf over en brei­dt verder uit. Als erf­ge­naam stond al vanaf zijn geboorte vast dat hij boomk­wek­er zou wor­den — zoals dat des­ti­jds heette. De eerste naald­bomen wor­den toegevoegd aan het assor­ti­ment van boomk­wek­er­ij...