Aan­pass­ing van de pro­duc­tieprocessen en uit­brei­d­ing van de verkoopactiviteit­en. Het klant­gerichte ser­vicebedri­jf met ca. 130 medew­erk­ers kweekt kwal­i­tatief hoog­waardi­ge planten op 650 hectare open land.