[rev_slider alias=“privat-nl”]

Voor tuin­liefheb­bers, bouwopzichters en parkeigenaren heeft Lap­pen een com­pleet ser­vi­cepakket. Zo kri­jgt iedereen de juiste boom voor de indi­vidu­ele locatie. Ook kun­nen wij u een land­schap­sar­chi­tect, tuinbedri­jf of hov­e­niers­bedri­jf aan­beve­len. Zow­el in Ned­er­land als in Bel­gië zijn er al een groot aan­tal par­ti­c­uliere tuinen met planten uit het Rheinland.

Daar­naast biedt Lap­pen een uit­gekiende selec­tie hoog­waardi­ge en bij­zon­dere planten voor de meest uiteen­lopende toepass­ings­ge­bieden en locaties. Dit varieert van fijne planten tot echte reuzen met een machtige kru­in en dikke stam.

Tele­fonisch of via e‑mail kunt u geheel prob­leem­loos een afspraak voor advies en inspec­tie mak­en. Geen enkele vraag over de gep­lande beplant­i­ng van prachtige tuinen en parken bli­jft onbeantwoord!

De indi­vidu­ele eisen aan de locatie en de bodemgesteld­heid spe­len een doorslaggevende rol. Lappen’s advies aan ambitieuze par­ti­c­ulieren over plant­trends is een belan­grijke fac­tor bij de keuze van de bomen. Dit advies geven wij in het Ned­er­lands of Frans.

Onze doelgroepen

[et_pb_image_n10s global_parent=“16090” _builder_version=“3.25.3” src=“http://www.boomkwekerij-lappen.com/wp-content/uploads/2018/04/landschaftsarchitekten.jpg” n10s_type=“portland” title1_overlay=“Tuin- en land­schap­sar­chi­tecten” caption_overlay=“Boomkwekerij Lap­pen biedt uit­ge­brei­de onder­s­te­un­ing aan ontwer­pers en archi­tecten.” image_as_url=“on” url=“http://www.boomkwekerij-lappen.com/architekten/” button_url=“http://www.boomkwekerij-lappen.com/architekten/” button_text=“Meer” overlay_orientation=“to right” overlay_orientation_hover=“to right” sticky=“on” header_font=”|700|||||||” header_text_align=“center” overlay_color1_hover=“#95c121” mix_blend_mode=“darken” header_text_shadow_horizontal_length=“0.08em” header_text_shadow_vertical_length=“0.08em” saved_tabs=“all” align=“center” custom_margin=“0px|0px|0px|0px” custom_padding=“0px|0px|0px|0px” max_width=“100%” custom_css_main_element=“width: 100%;” include_button=“on” button_position=“bottom-center” custom_button=“on” button_text_size=“16px” button_border_width=“1px” button_border_radius=“0px” button_border_radius_hover=“0” header_text_shadow_blur_strength=“header_text_shadow_style,%91object Object%93” header_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” text_text_shadow_horizontal_length=“text_text_shadow_style,%91object Object%93” text_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px” text_text_shadow_vertical_length=“text_text_shadow_style,%91object Object%93” text_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px” text_text_shadow_blur_strength=“text_text_shadow_style,%91object Object%93” text_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” text_shadow_horizontal_length=“text_shadow_style,%91object Object%93” text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px” text_shadow_vertical_length=“text_shadow_style,%91object Object%93” text_shadow_vertical_length_tablet=“0px” text_shadow_blur_strength=“text_shadow_style,%91object Object%93” text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” button_text_shadow_horizontal_length=“button_text_shadow_style,%91object Object%93” button_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px” button_text_shadow_vertical_length=“button_text_shadow_style,%91object Object%93” button_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px” button_text_shadow_blur_strength=“button_text_shadow_style,%91object Object%93” button_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” box_shadow_horizontal_button_tablet=“0px” box_shadow_vertical_button_tablet=“0px” box_shadow_blur_button_tablet=“40px” box_shadow_spread_button_tablet=“0px” box_shadow_horizontal_tablet=“0px” box_shadow_vertical_tablet=“0px” box_shadow_blur_tablet=“40px” box_shadow_spread_tablet=“0px” z_index_tablet=“500” /]
[et_pb_image_n10s global_parent=“16090” _builder_version=“3.25.3” src=“http://www.boomkwekerij-lappen.com/wp-content/uploads/2018/04/galabau.jpg” n10s_type=“portland” title1_overlay=“Tuinaanleg en land­schaps­bouw” caption_overlay=“Binnen het seg­ment tuinaan­leg en land­schaps­bouw staat onze naam zow­el nation­aal als inter­na­tion­aal voor betrouw­baarheid en een uit­ge­breid plante­nas­sor­ti­ment.” image_as_url=“on” url=“http://www.boomkwekerij-lappen.com/tuinaanleg-en-landschapsarchitectuur/” button_url=“http://www.boomkwekerij-lappen.com/tuinaanleg-en-landschapsarchitectuur/” button_text=“Meer” overlay_orientation=“to right” overlay_orientation_hover=“to right” sticky=“on” header_font=”|700|||||||” header_text_align=“center” overlay_color1_hover=“#95c121” mix_blend_mode=“darken” header_text_shadow_horizontal_length=“0.08em” header_text_shadow_vertical_length=“0.08em” saved_tabs=“all” align=“center” custom_margin=“0px|0px|0px|0px” custom_padding=“0px|0px|0px|0px” max_width=“100%” custom_css_main_element=“width: 100%;” include_button=“on” button_position=“bottom-center” custom_button=“on” button_text_size=“16px” button_border_width=“1px” button_border_radius=“0px” button_border_radius_hover=“0” header_text_shadow_blur_strength=“header_text_shadow_style,%91object Object%93” header_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” text_text_shadow_horizontal_length=“text_text_shadow_style,%91object Object%93” text_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px” text_text_shadow_vertical_length=“text_text_shadow_style,%91object Object%93” text_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px” text_text_shadow_blur_strength=“text_text_shadow_style,%91object Object%93” text_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” text_shadow_horizontal_length=“text_shadow_style,%91object Object%93” text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px” text_shadow_vertical_length=“text_shadow_style,%91object Object%93” text_shadow_vertical_length_tablet=“0px” text_shadow_blur_strength=“text_shadow_style,%91object Object%93” text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” button_text_shadow_horizontal_length=“button_text_shadow_style,%91object Object%93” button_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px” button_text_shadow_vertical_length=“button_text_shadow_style,%91object Object%93” button_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px” button_text_shadow_blur_strength=“button_text_shadow_style,%91object Object%93” button_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” box_shadow_horizontal_button_tablet=“0px” box_shadow_vertical_button_tablet=“0px” box_shadow_blur_button_tablet=“40px” box_shadow_spread_button_tablet=“0px” box_shadow_horizontal_tablet=“0px” box_shadow_vertical_tablet=“0px” box_shadow_blur_tablet=“40px” box_shadow_spread_tablet=“0px” z_index_tablet=“500” /]
[et_pb_image_n10s global_parent=“16090” _builder_version=“3.25.3” src=“http://www.boomkwekerij-lappen.com/wp-content/uploads/2018/04/kommunen.jpg” n10s_type=“portland” title1_overlay=“Gemeenten” caption_overlay=“Al meer dan 100 jaar kopen gemeen­ten hun planten en bomen bij boomk­wek­er­ij Lap­pen in het Rhein­land.” image_as_url=“on” url=“http://www.boomkwekerij-lappen.com/gemeenten/” button_url=“http://www.boomkwekerij-lappen.com/gemeenten/” button_text=“Meer” overlay_orientation=“to right” overlay_orientation_hover=“to right” sticky=“on” header_font=”|700|||||||” header_text_align=“center” overlay_color1_hover=“#95c121” mix_blend_mode=“darken” header_text_shadow_horizontal_length=“0.08em” header_text_shadow_vertical_length=“0.08em” saved_tabs=“all” align=“center” custom_margin=“0px|0px|0px|0px” custom_padding=“0px|0px|0px|0px” max_width=“100%” custom_css_main_element=“width: 100%;” include_button=“on” button_position=“bottom-center” custom_button=“on” button_text_size=“16px” button_border_width=“1px” button_border_radius=“0px” button_border_radius_hover=“0” header_text_shadow_blur_strength=“header_text_shadow_style,%91object Object%93” header_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” text_text_shadow_horizontal_length=“text_text_shadow_style,%91object Object%93” text_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px” text_text_shadow_vertical_length=“text_text_shadow_style,%91object Object%93” text_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px” text_text_shadow_blur_strength=“text_text_shadow_style,%91object Object%93” text_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” text_shadow_horizontal_length=“text_shadow_style,%91object Object%93” text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px” text_shadow_vertical_length=“text_shadow_style,%91object Object%93” text_shadow_vertical_length_tablet=“0px” text_shadow_blur_strength=“text_shadow_style,%91object Object%93” text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” button_text_shadow_horizontal_length=“button_text_shadow_style,%91object Object%93” button_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px” button_text_shadow_vertical_length=“button_text_shadow_style,%91object Object%93” button_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px” button_text_shadow_blur_strength=“button_text_shadow_style,%91object Object%93” button_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” box_shadow_horizontal_button_tablet=“0px” box_shadow_vertical_button_tablet=“0px” box_shadow_blur_button_tablet=“40px” box_shadow_spread_button_tablet=“0px” box_shadow_horizontal_tablet=“0px” box_shadow_vertical_tablet=“0px” box_shadow_blur_tablet=“40px” box_shadow_spread_tablet=“0px” z_index_tablet=“500” /]
[et_pb_image_n10s global_parent=“16090” _builder_version=“3.25.3” src=“http://www.boomkwekerij-lappen.com/wp-content/uploads/2018/07/privat.jpg” n10s_type=“portland” title1_overlay=“Particuliere klanten” caption_overlay=“Ook voor tuin­liefheb­bers, bouwopzichters en par­ti­c­uliere parkeigenaren biedt boomk­wek­er­ij Lap­pen een com­pleet ser­vi­cepakket.” image_as_url=“on” url=“http://www.boomkwekerij-lappen.com/privat/” button_url=“http://www.boomkwekerij-lappen.com/privat/” button_text=“Meer” overlay_orientation=“to right” overlay_orientation_hover=“to right” sticky=“on” header_font=”|700|||||||” header_text_align=“center” overlay_color1_hover=“#95c121” mix_blend_mode=“darken” header_text_shadow_horizontal_length=“0.08em” header_text_shadow_vertical_length=“0.08em” saved_tabs=“all” align=“center” custom_margin=“0px|0px|0px|0px” custom_padding=“0px|0px|0px|0px” max_width=“100%” custom_css_main_element=“width: 100%;” include_button=“on” button_position=“bottom-center” custom_button=“on” button_text_size=“16px” button_border_width=“1px” button_border_radius=“0px” button_border_radius_hover=“0” header_text_shadow_blur_strength=“header_text_shadow_style,%91object Object%93” header_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” text_text_shadow_horizontal_length=“text_text_shadow_style,%91object Object%93” text_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px” text_text_shadow_vertical_length=“text_text_shadow_style,%91object Object%93” text_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px” text_text_shadow_blur_strength=“text_text_shadow_style,%91object Object%93” text_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” text_shadow_horizontal_length=“text_shadow_style,%91object Object%93” text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px” text_shadow_vertical_length=“text_shadow_style,%91object Object%93” text_shadow_vertical_length_tablet=“0px” text_shadow_blur_strength=“text_shadow_style,%91object Object%93” text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” button_text_shadow_horizontal_length=“button_text_shadow_style,%91object Object%93” button_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px” button_text_shadow_vertical_length=“button_text_shadow_style,%91object Object%93” button_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px” button_text_shadow_blur_strength=“button_text_shadow_style,%91object Object%93” button_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px” box_shadow_horizontal_button_tablet=“0px” box_shadow_vertical_button_tablet=“0px” box_shadow_blur_button_tablet=“40px” box_shadow_spread_button_tablet=“0px” box_shadow_horizontal_tablet=“0px” box_shadow_vertical_tablet=“0px” box_shadow_blur_tablet=“40px” box_shadow_spread_tablet=“0px” z_index_tablet=“500” /]